• Τυρί Χλωρό Σαντορίνης

Τυρί Χλωρό Σαντορίνης

Πρόκειται για το πιο παραδοσιακό ντόπιο τυρί της Σαντορίνης. Συνήθως τρώγεται φρέσκο, εξού και η ονομασία του.  Το χλωρό παρα­σκευάζεται παραδοσιακά από κατσικίσιο γάλα. Οι ντόπιοι το διατηρούν επίσης σε άλμη, οπότε σκληραίνει αισθητά και χρησιμοποιείται για τρίψιμο σε